O firmie
zakladka

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Gdyni

Nasza firma istnieje od 1998 roku. Do dnia dzisiejszego wypracowała sobie mocną pozycję na 3miejskim rynku szkoleń zawodowych. Współpracuje z nami  wiele instytucji oraz wiodące firmy z różnych sektorów biznesu. Obsługujemy klientów z branży transportowej, stoczniowej, medycznej, budowlanej, handlowej, gastronomicznej oraz fabryki i zakłady wytwórcze. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z długoletnim stażem i przygotowaniem pedagogicznym. Nasz ośrodek jest  sprawdzonym partnerem w dziedzinie kształcenia oraz uzyskiwania nowych kwalifikacji. Mamy wiedzę, doświadczenie i kompetencje.

Ośrodek posiada zaświadczenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku nr 10U/98 oraz Wydziału Edukacji UM w Gdyni nr 8/99 o wpisie do ewidencji niepublicznych  placówek oświatowych, Certyfikaty Ośrodka Szkolenia Kadr w Mysłowicach Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, oraz Akademii Dozoru Technicznego w Gliwicach. Za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.22/00229/2017