Oferta
zakladka

Kursy przygotowujące do zawodu i do egzaminów państwowych

Kursy wyuczające i doskonalące w zawodzie:

 • hakowy/poddźwigowy;
 • bezpieczna wymiana butli LPG w wózkach jezdniowych;
 • pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 • przygotowujące do egzaminów czeladniczych i  mistrzowskich;
 • HACCP;
 • pierwsza pomoc przedmedyczna.

Kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne i elektryczne:

 • urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (grupa I E i D) oraz pomiary;
 • urządzenia wytwarzające, przetwarzające i przesyłające i zużywające ciepło (grupa II E i D);
 • urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (grupa III).

Kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi i konserwacji:

 • wózków jezdniowych;
 • wózków widłowych;
 • żurawi;
 • podestów ruchomych;
 • dźwigów towarowo-osobowych;
 • suwnic;
 • wciągarek;
 • HDS;
 • urządzeń UNO.

Kursy BHP okresowe i ppoż. dla:

 • służb BHP;
 • kadry kierowniczej i pracodawców;
 • pracowników administracyjno-biurowych;
 • pracowników na stanowiskach robotniczych;
 • społeczny inspektor pracy;
 • bezpieczne użytkowanie materiałów azbestowych.

Kursy przyuczające do zawodu:

 • kucharz;
 • kelner;
 • barman;
 • dietetyk;
 • kadry i płace;
 • obsługa kasy fiskalnej.
 • animator czasu wolnego; (szczegóły)
 • opieka nad osobami starszymi;
 • opieka nad dziećmi.

Kursy artystyczne:

Istnieje możliwość uruchomienia szkoleń nie ujętych w powyższym wykazie.

Zajęcia odbywają się w naszych salach wykładowych lub miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Proponujemy zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, seminariów uwzględniających Państwa potrzeby. Zapraszamy do współpracy.